zelazkow.pl Gmina ?elazków Aktualno?ci

zelazkow.pl
Title: Gmina ?elazków Aktualno?ci
Keywords: S?owa kluczowe
Description: Opis strony
zelazkow.pl is ranked 5545627 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,614. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zelazkow.pl has 43% seo score.

zelazkow.pl Information

Website / Domain: zelazkow.pl
Website IP Address: 91.192.164.67
Domain DNS Server: dns1.zetohosting.pl,dns2.zetohosting.pl

zelazkow.pl Rank

Alexa Rank: 5545627
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zelazkow.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,614
Daily Revenue: $9
Monthly Revenue $297
Yearly Revenue: $3,614
Daily Unique Visitors 911
Monthly Unique Visitors: 27,330
Yearly Unique Visitors: 332,515

zelazkow.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 29 Jul 2016 11:00:36 GMT
Server Apache/2.2.15 (CentOS) DAV/2 mod_fastcgi/2.4.6 mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.1e-fips

zelazkow.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
S?owa kluczowe 0 0.00%

zelazkow.pl Traffic Sources Chart

zelazkow.pl Similar Website

Domain Site Title

zelazkow.pl Alexa Rank History Chart

zelazkow.pl aleax

zelazkow.pl Html To Plain Text

Gmina ?elazków Aktualno?ci Urz?d Gminy ?elazków Gmina ?elazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie / Aktualno?ci Aktualno?ci 2015 Komunikaty, og?oszenia Organizacje pozarz?dowe O?wiata Rejestry Wybory Akty normatywne Turystyka Sport i kultura Galeria Informator Pomoc spo?eczna i ochrona zdrowia Bezpieczeństwo i porz?dek Psy do adopcji Kontakt Biblioteka publiczna K?cik Przedsi?biorcy Archiwum strony Informacje o gminie Symbole ?elazkowa ?elazków w liczbach Zabytki i warto?ci kulturowe Historia Legendy ?elazkowa Przegl?d miejscowo?ci Kierownictwo Godziny pracy Wydzia?y Jednostki organizacyjne Dane teleadresowe Zarz?dzenia Wójta Gminy Sk?ad Rady Komisje Rady Sesje Rady Uchwa?y Rady Dy?ury Radnych Warto zobaczy? zGminny Dzień Kobiet z zUroczyste przekazanie i po?wi?cenie samochodu po?arniczego w Tykad?owie z100 - lecie urodzin zGmina Fair Play z?wi?to Pieczonego Ziemniaka z 1234567 Jeste? tutaj: zelazkow.pl / Aktualno?ci Aktualno?ci Tereny inwestycyjne - data przetargu 05.08.2016 Dodane w dniu: 2016-07-21 14:15 Wójt Gminy ?elazków Sylwiusz Jakubowski informuje, ?e Agencja Nieruchomo?ci Rolnych Oddzia? Terenowy w Poznaniu publikuje dat? kolejnego przetargu na tereny inwestycyjne po?o?one w miescowo?ci D?be gm. ?elazków. Przetarg odb?dzie si? w dniu 05 sierpnia 2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Oddzia?u Terenowego ANR Poznań, w Przygodzicach - Pardalin 1A Szczegó?owa informacja dotycz?ca przetargu - otwórz wi?cej Tereny inwestycyjne w D?bem - wykupione Dodane w dniu: 2016-07-08 11:46 Tereny inwestycyjne w miejscowo?ci D?be – Gmina ?elazków, na które by? og?oszony przetarg 7 lipca 2016r. zosta?y wykupione przez 5 przedsi?biorstw: Metalplast Sp. z o.o. z Kalisza - zakup dwóch dzia?ek o ??cznej powierzchni 4,8 ha, IT & INWEST Sp. z o.o. - zakup dzia?ki o powierzchni 2,6 ha, Grzegorz Gawe? Przetwórstwo drobiu - zakup dzia?ki o powierzchni 4,7 ha, JAG LOGISTIC Sp. z o.o. - zakup dzia?ki o powierzchni 2 ha, Z?otopolskie Marek Wolniak - zakup dzia?ki o powierzchni 3,7 ha. Na terenach inwestycyjnych w m. D?be pozosta?o 5 dzia?ek inwestycyjnych granicz?cych z gmin? Ceków - Kolonia, na które ANR og?osi w najbli?szym czasie przetarg. wi?cej Tereny inwestycyjne w D?bem - wykupione Dodane w dniu: 2016-05-02 14:22 Tereny inwestycyjne w miejscowo?ci D?be – Gmina ?elazków, na które by? og?oszony przetarg 14 kwietnia, zosta?y wykupione przez 6 przedsi?biorstw, planuj?cych w?a?nie w Gminie ?elazków rozpocz?? swoj? dzia?alno??. Nale?? do nich firma IT & Inwest Sp. z o. o. planuj?ca uruchomi? centrum logistyczne, SIGA zajmuj?ca si? transportem, magazynowaniem i pakowaniem, Piano-Forte prowadz?ca zak?ad renowacji instrumentów muzycznych, a tak?e firma us?ugowa pod szyldem DJ Trade. wi?cej Apel Prezesa KRUS do rolników Dodane w dniu: 2016-07-29 09:50 Lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Zwi?zane z ni? zm?czenie, po?piech, chwilowa nieuwaga, nasilaj? ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach s? zw?aszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i s?omy, przygniecenia przez przewrócone ci?gniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadków mo?na by unikn??, przestrzegaj?c zasad ochrony zdrowia i ?ycia w gospodarstwie rolnym. Tre?? listy - otwórz wi?cej Syreny alarmowe - 1 sierpnia 2016r. Dodane w dniu: 2016-07-29 09:08 Informujemy, ?e w zwi?zku z rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2016r. o godzinie 17.00 nast?pi uruchomienie syren alarmowych. Uruchomienie syren odb?dzie si? na zasadach g?o?nej próby, d?wi?kiem ci?g?ym, trwaj?cym jedn? minut?. wi?cej Ostrze?enie meteorologiczne - burze z gradem Dodane w dniu: 2016-07-26 11:17 W ramach dzia?ań z zakresu monitoringu zagro?eń przekazujemy tre?? ostrze?enia meteorologicznego nr 52 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespó? w Poznaniu dnia 26.07.2016 r. Zjawisko/stopień zagro?enia: burze z gradem/1 Obszar: województwo wielkopolskie Wa?no??: od godz. 13:00 dnia 26.07.2016 do godz. 23:00 dnia 26.07.2016r. wi?cej Ostrze?enie meteorologiczne - burze z gradem Dodane w dniu: 2016-07-25 15:28 W ramach dzia?ań z zakresu monitoringu zagro?eń przekazujemy tre?? ostrze?enia meteorologicznego nr 51 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespó? w Poznaniu dnia 25.07.2016 r. Zjawisko/stopień zagro?enia: burze z gradem/1 Obszar: województwo wielkopolskie Wa?no??: od godz. 15:00 dnia 25.07.2016 do godz. 23:00 dnia 25.07.2016r. wi?cej Informacja dla rolników - zwrot podatku akcyzowego Dodane w dniu: 2016-07-25 14:55 Ka?dy ROLNIK, który chce odzyska? cz??? pieni?dzy wydanych na olej nap?dowy u?ywany do produkcji rolnej powinien zbiera? Faktury VAT stanowi?ce dowód zakupu oleju nap?dowego w okresie od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r. Wniosek nale?y z?o?y? do Wójta, w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce po?o?enia gruntów b?d?cych w posiadaniu lub wspó?posiadaniu producenta rolnego. od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016r. Limit zwrotu podatku w 2016r wynosi? b?dzie: Ilo?? hektarów * 86 litrów * 1,00 z? wi?cej strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? lipiec 2016 PN WT ?R CZW PT SB ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Prognoza pogody ?elazkówPogoda - ?elazków Urz?d Gminy ?elazków ?elazków 138, 62-817 ?elazków / tel.: (0-62) 769-10-08, (0-62) 769-10-09, (0-62) 752-18-50 / fax: (0-62) 752-18-81 / e-mail: ug@zelazkow.pl Produkcja i hosting: ZETO-RZESZóW zeto Aktualno?ci Apel Prezesa KRUS do rolników 2016-07-29 09:50 Dodane przez: Administrator Urz?du Gminy ? Lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Zwi?zane z ni? zm?czenie, po?piech, chwilowa... Syreny alarmowe - 1 sierpnia 2016r. 2016-07-29 09:08 Dodane przez: Administrator Urz?du Gminy ? Informujemy, ?e w zwi?zku z rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2016r... Ostrze?enie meteorologiczne - burze z gradem 2016-07-26 11:17 Dodane przez: Administrator Urz?du Gminy W ramach dzia?ań z zakresu monitoringu zagro?eń przekazujemy tre?? ostrze?enia meteorologicznego nr 52... Nowe zasady dotycz?ce cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ?wiadczenia Państwu us?ug na najwy?szym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotycz?cych cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczane w Państwa urz?dzeniu końcowym. Mo?ecie Państwo dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych cookies.

zelazkow.pl Whois

Domain Name: ZELAZKOW.PL